Đào tạo ngoại ngữ, tin học

Đào tạo khác

Đăng ký đại học từ xa Đăng ký đại học từ xa

Đăng ký dự tuyển các chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

Đăng ký đào tạo ngắn hạn Đăng ký đào tạo ngắn hạn

Đăng ký tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên K57 Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên K57

Đăng ký học bổ trợ các kiến thức thiết yếu cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 (khóa 57) của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Hệ thống đối tác uy tín trên toàn thế giới