Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu xã hội

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Đào tạo theo Nhu cầu xã hội (tên viết tắt: ĐTNCXH, tên tiếng Anh: Center of Training for Social Demands) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTCN) được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Trung tâm ĐTNCXH có chức năng tham mưu, tư vấn cho Nhà trường trong xây dựng, tổ chức và phát triển các chương trình đào tạo phụ vụ nhu cầu xã hội, bao gồm (1) đào tạo đại học từ xa, (2) đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận các khóa học ngắn hạn về chuyên ngành cơ khí, điện, điện tử, kinh tế, xây dựng, môi trường và (3) đào tạo, thi và cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ, tin học và (4) các hoạt động đào tạo khác theo nhu cầu xã hội và người học.

Ngoài ra, Trung tâm ĐTNCXH còn có nhiệm vụ kết nối với các hội cựu sinh viên, thực hiện công tác thăm dò, khảo sát nhu cầu xã hội về đào tạo của sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhu cầu của xã hội đối với sinh viên Trường ĐHKTCN.

Thông tin liêu hệ

Địa chỉ: Phòng 204, Nhà A6, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: Tel: (84)2803847886, Fax (84)2803847886

Website: http://csd.tnut.edu.vn

Email: dtncxh@tnut.edu.vn hoặc csd@tnut.edu.vn

SỨ MẠNG

Trung tâm ĐTNCXH có sứ mạng xây dựng, tổ chức và phát triển các chương trình đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội của Trường ĐHKTCN.

TẦM NHÌN

Trung tâm ĐTNCXH đến hết năm 2022 hoàn thành xây dựng và vận hành ổn định các chương trình đào tạo chủ chốt; đến hết năm 2024 trở thành đơn vị tự chủ của Trường ĐHKTCN.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Truyền thống: Trung tâm ĐTNCXH được kế thừa truyền thống đào tạo hơn 55 năm của Trường ĐHKTCN, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chất lượng: Trung tâm ĐTNCXH luôn đề cao chất lượng của các chương trình đào tạo để hướng đến sự phát triển bền vững.

Trách nhiệm: Trung tâm ĐTNCXH luôn nỗ lực làm hết trách nhiệm để mang lại giá trị cao nhất cho người học, cho Trung tâm và cho Nhà trường.

Hiệu quả: Trung tâm ĐTNCXH đề cao tính đơn giản, hiệu quả trong các chương trình đào tạo cũng như trong hoạt động của Trung tâm.

Hợp tác: Trung tâm ĐTNCXH sẵn sàng hợp tác với tất cả các đơn vị, cá nhân và tập thể trong triển khai các chương trình đào tạo phụ vụ nhu cầu xã hội và người học.

Chia sẻ: Trung tâm ĐTNCXH sẵn sàng chia sẻ giá trị tới người học, các đơn vị, tập thể, cá nhân và cộng đồng.

NHÂN SỰ

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm ĐTNCXH

Văn phòng: 201-NHB

Điện thoại:

Email: nguyenduycuong@tnut.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Minh Ý

Phó Giám đốc Trung tâm ĐTNCXH

Văn phòng: 204-A6

Điện thoại: 0966.996.399

Email: minhy@tnut.edu.vn

 

TS. Mạc Duy Hưng

Chuyên viên, Trung tâm ĐTNCXH

Văn phòng: 203-A6

Điện thoại: 0912.901.524

Email: mduyhung@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn