Tuyển sinh

Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.


 

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC LỚP HỌC BỔ TRỢ KIẾN THỨC CƠ BẢN THEO CÁC ĐƯỜNG LINK SAU:


1. Link đăng ký học các mô-đun bổ trợ môn Toán (gồm Toán sơ cấp 1, 2, 3):

>>> Toán sơ cấp 1: Cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số; sự tương giao giữa các đường trong mặt phẳng; mô tả các đường bậc hai, mặt bậc hai và tương giao của chúng; là kiến thức cơ sở, nền tảng phục vụ cho các học phần Toán đại cương. Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 2, 5 hàng tuần.

>>> Toán sơ cấp 2: Cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm và tích phân  của hàm số một biến số; một số ứng dụng của đạo hàm và tích phân xác định; là kiến thức cơ sở, nền tảng phục vụ cho các học phần Toán đại cương.  Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 3, 6 hàng tuần.

>>> Toán sơ cấp 3: Cung cấp kiến thức cơ bản về các hàm số lượng giác, công thức lượng giác, phương trình lượng giác; số phức, các phép toán trên số phức, ứng dụng của số phức; là kiến thức cơ sở, nền tảng phục vụ cho các học phần Toán đại cương.  Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 4, 7 hàng tuần.

 

2. Link đăng ký học các mô-đun bổ trợ môn Vật lý (gồm Vật lý bổ trợ 1, 2)

>>> Vật lý bổ trợ 1 (phần Cơ học): Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thứ nguyên, đơn vị đo các đại lượng Vật lý cơ bản, đổi đơn vị; Các lực cơ bản trong cơ học, tổng hợp và phân tích lực. Đây là những kiến thức nền tảng quan trọng, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các học phần Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2 và các môn chuyên ngành.  Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 3, 6 hàng tuần.

>>> Vật lý bổ trợ 2 (phần Điện): Cung cấp cho sinh viên kiến thức về dòng điện không đổi, dòng điện xoay chiều. Đây là những kiến thức nền tảng quan trọng, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các học phần Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2 và các môn chuyên ngành.  Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 4, 7 hàng tuần.

 

3. Link đăng ký học các mô-đun bổ trợ môn Tiếng Anh (gồm tiếng Anh bổ trợ 1, 2, 3). 

>>> Tiếng Anh bổ trợ 1: Rèn luyện sinh viên cách đọc từ Tiếng Anh theo phiên âm quốc tế, cách đánh vần từ theo bảng chữ cái Tiếng Anh, cách sử dụng câu ở thì Hiện tại đơn với động từ To be và động từ khuyết thiếu Can; cung cấp cho sinh viên một số từ vựng  phổ biến về các chủ đề: Gia đình, Công việc, Đồ dùng và Màu sắc.  Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 4, 7 hàng tuần.

>>> Tiếng Anh bổ trợ 2: Rèn luyện sinh viên cách sử dụng thì Hiện tại đơn với động từ thường, thì Hiện tại tiếp diễn và thì Quá khứ đơn; cung cấp cho sinh viên một số từ vựng phổ biến về các chủ đề: Đồ ăn, Các hoạt động hàng ngày, Diện mạo và Phương tiện giao thông.  Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 2, 5 hàng tuần.

>>> Tiếng Anh bổ trợ 3: Rèn luyện sinh viên cách sử dụng thì Tương lai với WillBe Going to, thì Hiện tại hoàn thành; cung cấp cho sinh viên một số từ vựng phổ biến về các chủ đề: Thể thao, Kỳ nghỉ, Ngôn ngữ và Phim ảnh.  Thời gian học: 19h30 - 21h30 Thứ 2, 5 hàng tuần.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn