Tin tức

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 10/2021
Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên để đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường th...
Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.
Đăng ký học bổ trợ kiến thức thiết yếu cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
Thông báo mở lớp bồi dưỡng sinh viên trúng tuyển năm 2021
Nhằm bồi dưỡng làm giàu các kiến thức thiết yếu, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trong học tập, tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và xây dựng...
Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp giấy chứng nhận năm học 2021-2022
Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn năm học 2021-2022 của Trường ĐẠi học Kỹ thuật Công nghiệp
Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021.
Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021.

Tin tức mới nhất

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 10/2021
Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên để ...
Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.
Đăng ký học bổ trợ kiến thức thiết yếu cho sinh viên trúng t...
Thông báo mở lớp bồi dưỡng sinh viên trúng tuyển năm 2021
Nhằm bồi dưỡng làm giàu các kiến thức thiết yếu, tạo nền tản...
Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp giấy chứng nhận năm học 2021-2022
Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn năm học 2021-2022 của Trườ...
Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021.
Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm họ...
Thời khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thời khóa biểu và danh sách các lớp ĐTTX Học kỳ 3 năm học 20...
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp năm 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp...
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2021
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng n...
Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Khoa Điện).
Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Kh...
Danh sách học viên trúng tuyển đại học từ xa đợt 1 năm 2021
Danh sách học viên trúng tuyển đại học từ xa đợt 1 năm 2021