Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023
Thông báo tổ chức Thi tiếng Anh CĐR tháng 12/2022
Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (nội bộ CĐR) tháng 12/2022 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng năm học 2022.-2023
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng năm học 2022.-2023
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022.

Tin tức mới nhất

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM HỌC ...
Thông báo tổ chức Thi tiếng Anh CĐR tháng 12/2022
Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A...
Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình đ...
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng năm học 2022.-2023
Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng n...
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022.
Tập huấn về Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện chuẩn...
Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.
Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh ...
Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ A2, B1 tháng 4/2022
Trung tâm ĐTTNCXH thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ A2, B1...
Thông báo tổ chức ôn thi tiếng Anh tháng 4/2022
Thông báo tổ chức ôn thi tiếng Anh tháng 4/2022
Thi đánh gia năng lực tiếng Anh chuẩn chuẩn đầu ra nội bộ 19-20/03/2022
Thi đánh gia năng lực tiếng Anh chuẩn chuẩn đầu ra nội bộ 19...
Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường ĐHKTCN
Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường Đại ...