Tin tức

Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022.
Tập huấn về Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.
Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.

Tin tức mới nhất

Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình đ...
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022
Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022.
Tập huấn về Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện chuẩn...
Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.
Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh ...
Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ A2, B1 tháng 4/2022
Trung tâm ĐTTNCXH thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ A2, B1...
Thông báo tổ chức ôn thi tiếng Anh tháng 4/2022
Thông báo tổ chức ôn thi tiếng Anh tháng 4/2022
Thi đánh gia năng lực tiếng Anh chuẩn chuẩn đầu ra nội bộ 19-20/03/2022
Thi đánh gia năng lực tiếng Anh chuẩn chuẩn đầu ra nội bộ 19...
Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường ĐHKTCN
Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường Đại ...
Lịch học các lớp bồi dưỡng, ôn thi tiếng Anh A2, B1 tháng 10/2021
Lịch học các lớp bồi dưỡng, ôn thi tiếng Anh A2, B1 tháng 10...
Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 11/2021
Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên để ...