Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023

14/02/2023 16:19

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng năm học 2022.-2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng năm học 2022.-2023

04/07/2021 13:30

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng năm học 2022.-2023

Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.

Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.

20/08/2021 15:59

Đăng ký học bổ trợ kiến thức thiết yếu cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 - Tháng 10/2021

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 - Tháng 10/2021

20/08/2021 15:28

Nhằm bồi dưỡng làm giàu các kiến thức thiết yếu, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trong học tập, tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và xây dựng...

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp giấy chứng nhận năm học 2021-2022

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp giấy chứng nhận năm học 2021-2022

27/07/2021 11:32

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn năm học 2021-2022 của Trường ĐẠi học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp năm 2021

04/07/2021 13:36

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp năm 2021.

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Khoa Điện).

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Khoa Điện).

04/07/2021 13:16

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Khoa Điện).

Page 1/1 <1>