Đào tạo ngoại ngữ

Thông báo tổ chức Thi tiếng Anh CĐR tháng 12/2022

Thông báo tổ chức Thi tiếng Anh CĐR tháng 12/2022

13/01/2023 10:19

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (nội bộ CĐR) tháng 12/2022 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022

Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022

30/09/2022 16:29

Thông báo tổ chức Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 10/2022

Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022

Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022

25/06/2022 08:52

Thông báo tổ chức Ôn thi và Thi tiếng Anh CĐR tháng 7/2022.

Tập huấn về Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Tập huấn về Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

27/05/2022 07:53

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.

Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.

11/05/2022 14:57

Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 5/2022

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 (chuẩn đầu ra nội bộ) - Tháng 5/2022

29/10/2021 16:39

Thông báo tổ chức thi A2, B1 tháng 5/2022

Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ A2, B1 tháng 4/2022

Thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ A2, B1 tháng 4/2022

26/03/2022 08:40

Trung tâm ĐTTNCXH thông báo mở lớp tiếng Anh trình độ A2, B1 tháng 4/2022 của Trường ĐHKTCN.

Thông báo tổ chức ôn thi tiếng Anh tháng 4/2022

Thông báo tổ chức ôn thi tiếng Anh tháng 4/2022

24/01/2022 09:33

Thông báo tổ chức ôn thi tiếng Anh tháng 4/2022

Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường ĐHKTCN

Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường ĐHKTCN

21/02/2022 14:52

Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường Đại học KTCN

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 11/2021

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 11/2021

19/10/2021 16:40

Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên để đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường th...

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 10/2021

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 10/2021

20/09/2021 14:33

Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên để đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường th...

Page 1/1 <1>