Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Công nghệ Cơ điện - Điện tử

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Công nghệ Cơ điện - Điện tử

04/07/2021 11:17

Các chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Công nghệ Cơ điện - Điện tử

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Điện tử

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Điện tử

03/07/2021 17:13

Các chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Cơ khí

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Cơ khí

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Cơ khí

03/07/2021 15:25

Các chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Cơ khí

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Kinh tế Công nghiệp

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Kinh tế Công nghiệp

02/07/2021 21:31

Các chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Kinh tế Công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Điện

Chương trình đào tạo ngắn hạn Khoa Điện

02/07/2021 15:07

Các chương trình đào tạo ngắn hạn do Khoa Điện phụ trách.

Ngành Kinh tế công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

02/07/2021 14:37

Chương trình đào tạo từ xa ngành Ngành Kinh tế công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Ngành Quản lý công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Ngành Quản lý công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý công nghiệp

02/07/2021 14:29

Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học Ngành Quản lý công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Ngành Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghệp

Ngành Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghệp

01/07/2021 15:58

Giới thiệu chương trình đào tạo từ xa Ngành Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghệp.

Đào tạo từ xa

Đào tạo từ xa

30/06/2021 16:24

Giới thiệu về đào tạo từ xa, ưu nhược điểm của đào tạo từ xa.

Page 1/1 <1>