Đào tạo từ xa

Ngành Kinh tế công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

02/07/2021 14:37

Chương trình đào tạo từ xa ngành Ngành Kinh tế công nghiệp, Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Ngành Quản lý công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Ngành Quản lý công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý công nghiệp

02/07/2021 14:29

Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học Ngành Quản lý công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Ngành Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghệp

Ngành Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghệp

01/07/2021 15:58

Giới thiệu chương trình đào tạo từ xa Ngành Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghệp.

Đào tạo từ xa

Đào tạo từ xa

30/06/2021 16:24

Giới thiệu về đào tạo từ xa, ưu nhược điểm của đào tạo từ xa.

Page 1/1 <1>