Tin tức

THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CHO TÂN SINH VIÊN K57

THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CHO TÂN SINH VIÊN K57

06/10/2021 10:24

Thời khóa biểu và danh sách các lớp Bồi dưỡng kiến thức cơ bản dành cho tân Sinh viên K57

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 10/2021

Thông báo mở lớp ôn luyện Tiếng Anh trình độ A2, B1 theo chuẩn đầu ra - Tháng 10/2021

20/09/2021 14:33

Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên để đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường th...

Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.

Đăng ký học bổ trợ kiến thức cho sinh viên trúng tuyển năm 2021.

20/08/2021 15:59

Đăng ký học bổ trợ kiến thức thiết yếu cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 - Tháng 10/2021

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho sinh viên trúng tuyển năm 2021 - Tháng 10/2021

20/08/2021 15:28

Nhằm bồi dưỡng làm giàu các kiến thức thiết yếu, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trong học tập, tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và xây dựng...

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp giấy chứng nhận năm học 2021-2022

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp giấy chứng nhận năm học 2021-2022

27/07/2021 11:32

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn năm học 2021-2022 của Trường ĐẠi học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021.

Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021.

04/07/2021 14:26

Thông báo thu học phí đối với sinh viên ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021.

Thời khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Thời khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2020-2021

04/07/2021 14:12

Thời khóa biểu và danh sách các lớp ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021 ngành Kỹ thuật xây dựng.

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp năm 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp năm 2021

04/07/2021 13:36

Thông báo tuyển sinh đào tạo từ xa ngành Kinh tế công nghiệp, Quản lý công nghiệp năm 2021.

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Khoa Điện).

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Khoa Điện).

04/07/2021 13:16

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp giấy chứng nhận (Khoa Điện).

Danh sách học viên trúng tuyển đại học từ xa đợt 1 năm 2021

Danh sách học viên trúng tuyển đại học từ xa đợt 1 năm 2021

02/07/2021 14:49

Danh sách học viên trúng tuyển đại học từ xa đợt 1 năm 2021

Page 2/2 <12>