Giới thiệu

Giới thiệu Viện Đào tạo Mở - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông tin chung

- Viện Đào tạo Mở được thành lập theo Nghị quyết số 50-NQ/HĐT ngày 30/8/2022 của Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trên cơ sở hợp nhất hai trung tâm: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và Chuyển giao tri thức;

- Tên đầy đủ: Viện Đào tạo Mở - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Tên viết tắt tiếng Việt: Viện ĐTM;

- Tên giao dịch quốc tế: The Open Institute of Education. Tên viết tắt tiếng Anh: OPI;

- Trụ sở đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;

- Viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp; Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, quản lý chương trình đào và điều hành các hoạt động đào tạo từ xa trình độ đại học, đào tạo tiếng Anh ngắn hạn các trình độ và kỹ năng; liên kết tổ chức và quản lý đào tạo đại học vừa làm vừa học; liên kết đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức thi, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận ngoại ngữ và các lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Thông tin liêu hệ

- Địa chỉ: Phòng 203, Nhà A6, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên.

- Điện thoại: (84)2803847886.

- Website: http://opi.tnut.edu.vn

- Email: opi.office@tnut.edu.vn hoặc opi.elearning@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn