Học viên, lịch học, điểm

Danh sách học viên trúng tuyển đại học từ xa đợt 1 năm 2021

DANH SÁCH HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM HỌC 2020-2021

Ngành: Kỹ thuật xây dựng, Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

STT

Họ, tên đệm và tên

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Đối tượng tuyển sinh

Ghi chú

1

Nguyễn Sỹ

Đông

23/01/1980

Nam

Kinh

VB2

 

2

Trần Quang

Hòa

10/04/1975

Nam

Kinh

THPT

 

3

Nguyễn Thị

Lụa

25/07/1992

Nữ

Kinh

LT

 

4

Quách Đức

Luận

22/09/1988

Nam

Kinh

VB2

 

5

Hà Văn

Sơn

28/10/1977

Nam

Kinh

VB2

 

6

Đoàn Mạnh

Thắng

09/08/2001

Nam

Kinh

THPT

 

7

Đào Minh

Tùng

09/10/1993

Nam

Kinh

VB2

 

8

Dương Tuấn

Anh

10/10/1991

Nam

Kinh

THPT

 

9

Nguyễn Thế

Anh

04/04/1991

Nam

Kinh

LT

 

10

Dương Công

Đức

12/03/1984

Nam

Kinh

VB2

 

11

Hoàng Quốc

Dũng

11/06/1997

Nam

Kinh

LT

 

12

Nguyễn Thế

Hiền

26/03/1981

Nam

Kinh

VB2

 

13

Dương Hải

Hưng

22/06/1979

Nam

Kinh

VB2

 

14

Mông Lý

Huỳnh

29/08/1991

Nam

Kinh

LT

 

15

Nguyễn Trung

Kiên

06/05/1985

Nam

Kinh

VB2

 

16

Nguyễn Duy

Long

06/08/1993

Nam

Kinh

VB2

 

17

Nguyễn Thế

Lực

01/05/1988

Nam

Kinh

THPT

 

18

Nguyễn Văn

Lượt

12/07/1976

Nam

Kinh

VB2

 

19

Nguyễn Tuấn

Minh

27/08/1984

Nam

Kinh

VB2

 

20

Đinh Phương

Nam

09/11/1992

Nam

Kinh

VB2

 

21

Lò Văn

Nện

09/5/1988

Nam

Thái

LT

 

22

Lê Xuân

Phúc

10/1/1989

Nam

Kinh

LT

 

23

Đỗ Văn

Quân

01/30/1981

Nam

Kinh

VB2

 

24

Phạm Xuân

Sơn

10/26/1984

Nam

Kinh

VB2

 

25

Hoàng Đình

Tấn

05/1/1975

Nam

Kinh

VB2

 

26

Phạm Ngọc

Tố

09/5/1979

Nam

Kinh

THPT

 

27

Ngà Văn

Toàn

9/24/1988

Nam

Thái

LT

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn