Đào tạo từ xa

Ngành Quản lý công nghiệp, Chuyên ngành Quản lý công nghiệp

Thông tin chung

- Tên chương trình đào tạo: Quản lý công nghiệp

- Trình độ đào tạo: Đại học (cử nhân)

- Ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp

- Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp

- Loại hình đào tạo: Từ xa    

- Văn bằng cấp: Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên cấp (không phân biệt hệ đào tạo chính quy hay từ xa).

Mô tả chương trình

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý công nghiệp ng cấp cho người học một chương trình có tính toàn diện, hiện đại, gắn kết với thực hành các kỹ năng cần thiết cho các cử nhân chuyên ngành Quản lý công nghiệp nhằm chuẩn bị cho sự nghiệp thành công trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Người học được đào tạo chuyên sâu về tư duy kinh tế, được trang bị các kiến thức về quản lý sản xuất và quản lý dự án đặc biệt phù hợp với môi trường làm việc trong các tổ chức và doanh nghiệp công nghiệp. Bên cạnh đó, bổ sung các kiến thức về quản lý các lĩnh vực khác nhau như nhân sự, marketing, tài chính, v.v. để có thể thích ứng với nhiều vị trí công việc khác nhau. Trên cơ sở hệ thống lý luận và thực tiễn được trang bị, có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong công tác chuyên môn.

Cấu trúc chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo và khối kiến thức:

+ Thời gian đào tạo: 4 năm

+  Khối kiến thức: 125 tín chỉ

- Cấu trúc các khối kiến thức:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương: 33 tín chỉ, chiếm 26,4%.

+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 92 tín chỉ, chiếm 73,6%.

Trong đó:

+ Khối kiến thức cơ sở ngành: 48 tín chỉ, chiếm 38,4%.

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 33 tín chỉ, chiếm 26,4%.

+ Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp: 11 tín chỉ, chiếm 8,8%.

Đăng ký dự tuyển: Đăng ký trực tuyến tại đây: [Link đăng ký

Thông tin chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn