Văn bản pháp quy

Các quy định đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận

CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

1. Các quy chế, quy định cấp Bộ

- Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH Quy định về đào tạo thường xuyên [Link]

 

2. Các quy chế, quy định của Đại học Thái Nguyên, cấp Sở

 

3. Các quy định của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Tin mới hơn

Tin cũ hơn