Học viên, lịch học, điểm

Thời khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu và danh sách các lớp ĐTTX Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Trung tâm ĐTNCXH thông báo đến toàn thể học viên, giảng viên liên quan về thời khóa biểu và danh sách của 02 lớp: (1) đại học, (2) liên thông, văn bằng 2 ngành Kỹ thuật xây dựng trong Học kỳ 3 năm học 2020-2021.

Thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm!

Trân trọng./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn