Học viên, lịch học, điểm

Lịch học các lớp bồi dưỡng, ôn thi tiếng Anh A2, B1 tháng 10/2021

LỊCH HỌC, DANH SÁCH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG, ÔN THI TIẾNG ANH A2, B1 ĐỢT THÁNG 10/2021

1) Lớp Bồi dưỡng, ôn thi A2, B1 - 1

- Giáo viên: Hoàng Hương Ly.

- Lịch học: Thứ 2, 4, 6 hàng tuần; bắt đầu từ thứ 4 ngày 06/10/2021.

- Lớp học: Zoom meeting ID: 475 908 1308; Pass: 12345667

hoặc link sau: https://zoom.us/j/4759081308?pwd=VXQxNXUyc1RSeWtvbnQ4YUtVK0w5Zz09

- Nhóm Zalo lớp: https://zalo.me/g/giushe608

- Danh sách lớp: File đính kèm.

2) Lớp Bồi dưỡng, ôn thi A2, B1 - 2

- Giáo viên: Ngô Thanh Huệ.

- Lịch học: Thứ 3, 5, 7 hàng tuần; bắt đầu từ thứ 5 ngày 07/10/2021.

- Lớp học: Zoom meeting ID: 475 908 1308; Pass: 12345667

hoặc link sau: https://zoom.us/j/4759081308?pwd=VXQxNXUyc1RSeWtvbnQ4YUtVK0w5Zz09

- Nhóm Zalo lớp: https://zalo.me/g/giushe608

- Danh sách lớp: File đính kèm.

3) Chi tiết thời khóa biểu, danh sách lớp:

- Trong file đính kèm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0912-901-524 (Thầy Hưng), Email: dtncxh@tnut.edu.vn hoặc trực tiếp tai phòng 203 nhà A6.


Tin mới hơn

Tin cũ hơn