Học viên, lịch học, điểm

Thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra nội bộ 12/12/2021- Danh sách phòng thi

1. Danh sách phòng thi ngày 12/12/2021 (Xem file đính kèm)

2. Hướng dẫn thí sinh thi trực tuyến  (Xem file đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn