Tin tức

Thi đánh gia năng lực tiếng Anh chuẩn chuẩn đầu ra nội bộ 19-20/03/2022

 

1. Danh sách thí sinh(xem File đính kèm)
2. kế hoạch thi(xem File đính kèm)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn