Đào tạo ngoại ngữ

Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường ĐHKTCN

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Áp dụng với sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Không áp dụng cho sinh viên hệ chính quy chương trình tiên tiến.

2. Chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2, B1 nội bộ trường 

a. Đối các sinh viên tuyển sinh năm 2013 đến 2016: phải có chứng nhận trình độ tiếng Anh tối thiểu bậc 2 (A2) do Nhà trường tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận;

b. Đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2017 trở đi: phải có chứng nhận trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1) do Nhà trường tổ chức thi và cấp chứng nhận;

c. Không áp chuẩn hoặc hạ chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2019 trở về trước đã nỗ lực ôn thi tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Đối với sinh viên khoá tuyển sinh năm 2013: phải tham dự thi ít nhất 02 lần lấy chứng nhận A2 tại kỳ thi do Nhà trường tổ chức sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo của khoá học;

- Đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2014 đến 2019: phải tham gia dự thi ít nhất 02 lần chứng nhận A2 tại kỳ thi do Nhà trường tổ chức và chỉ được xét hạ chuẩn sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của khoá học 1 năm (12 tháng).

d. Không hạ chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên các khoá tuyển sinh từ năm 2020 trở đi.

3. Các lưu ý

- Chuẩn đầu ra tiếng Anh (A2, B1) nội bộ trường là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cho sinh viên. Sinh viên đủ điều kiện tiếng Anh để xét tốt nghiệp khi tích luỹ đủ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

- Chứng nhận A2, B1 do Nhà trường tổ chức và cấp chứng nhận không được miễn học và thưởng điểm các học phần ngoại ngữ. 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn