Đào tạo ngoại ngữ

Danh sách, kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.

Trung tâm ĐTTNCXH thông báo đến các bạn sinh viên đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt thi tháng 5 năm 2022:

- Danh sách phòng thi;

- Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1 đợt tháng 5/2022.

Trân trọng./.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn