Đào tạo ngoại ngữ

Tập huấn về Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Ngày 26/5/2022, Trung tâm ĐTTNCXH trình bày tham luận về:

- Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tình hình thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

trong Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về PCTN và một số quy định của Nhà trường cho cán bộ lớp và GVCN.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn